Guide til TOEFL-testen – erfaringer og tips

I dette innlegget deler jeg mine tips og erfaringer til de av dere som vurderer å ta TOEFL-testen. Forhåpentligvis kan også du spare tid og penger samtidig som du oppnår gode resultater. Jeg tok selv TOEFL-testen i juni 2016 før jeg reiste på utveksling. Testen er kun gyldig i to år, og derfor tenkte jeg å bruke de samme resultatene for opptak også til masterstudiene ved samme universitet. Jeg søkte derfor opptak i april før testen gikk ut i juni, men det viste seg at testen må være gyldig fra første studiedag på masterstudiene, og ikke bare i opptaksprosessen til studiene. Jeg kom inn på masterstudiene ved samme universitet og kan begynne studiene så fremt at jeg kan vise til ny TOEFL-test før første studiedag i mars 2019. Jeg er derfor motivert for å avlegge ny test i desember samtidig som jeg hjelper deg på veien.

Mitt mål med dette innlegget er å samle alt du trenger for å oppnå en topp score på TOEFL-testen i et og samme innlegg. Fordelen med TOEFL er at svært lite av innholdet og strukturen har endret seg over tid, så alt er stort sett det samme hver gang du tar testen. Etter master’n (to år) må jeg avlegge ny TOEFL-test før jeg søker opptak til PhD, så dette innlegget blir også et refleksjonsnotat før jeg hiver meg rundt på nye “express forberedelser” om to år. Som utvekslingsstudent får du gode minner og venner for livet. Ikke la en engelsktest hindre deg fra å oppleve drømmen din i utlandet.

Kommentar mars 2019

Ny TOEFL-test er bestått og jeg er endelig i gang med masterstudiene! For å forbedre innholdet oppdaterer jeg ofte dette innlegget, så sjekk innom med jevne mellomrom.

Kommentar november 2019

Snart halvveis på master’n og det går unna! Sammenlignet med bachelor, merker jeg at jeg må produsere mye mer kunnskap med mye mindre antall ord/sider til rådighet. Og man får trekk i karakteren om man skriver litt for mye (“Less is more”). Fikk også med meg forrige semester at universitetet mitt har satt nye krav til TOEFL score med hele 15 poeng. Er med andre ord glad for at jeg gjorde en bra innsats når jeg tok testen sist.

Kommentar juni 2021

Ferdig med master’n! Blir spennende å se om jeg må ta TOEFL for videre studier. Har hørt litt rundt på universitetet, og det ser ut til man ikke trenger det som internasjonal student når man har grad fra land som Canada, Australia, USA, England og New Zealand. Språket i masteroppgaven var mer utfordrende/omfattende enn TOEFL så det er kanskje ikke så rart.

Tips 1

Går du bachelor, skal ta et semester i utlandet og tok engelsk siste året på videregående, kan du være heldig å kvalifisere til opptak uten TOEFL-testen. Sjekk med universitetet du søker til. Det kan spare deg for masse (jeg gjentar, masse!) ekstra arbeid og penger.

Skal du ta master i utlandet må du nok ta TOEFL-testen (eller IELTS) ettersom det stilles strengere krav til engelskkunnskaper. Du må uansett skrive masteroppgaven på engelsk så det er like greit å hoppe i det med engang. Når det er sagt så vil du også garantert merke at du blir mer interessert i språk jo mer du studerer!

Hva er TOEFL?

TOEFL står for Test of English as a Foreign Language, og er en anerkjent internasjonal engelsktest utviklet av ETS som tester dine engelskkunnskaper på akademisk nivå. Akademisk engelsk er betydelig vanskeligere enn engelsk i den videregående skole. Engelsk på akademisk nivå er som å lære et helt nytt språk. Testen brukes av de som ikke har engelsk som hovedmål, men som ønsker å kvalifisere til opptak ved høyere utdanning eller ved søknad om opphold- og arbeidstillatelse i høyere stillinger.

Hva TOEFL-testen består av?

TOEFL-testen består av delene Reading, Listening, Speaking og Writing, og det er kombinasjonen av disse du også blir testet på. Du kan maksimalt oppnå 30 poeng for hver av delene som betyr maks 120 poeng. Det er ikke mulig å stryke på testen da universitetet du skal søke til setter egne krav til poenggrenser for hver av delene i testen. Universitetet kan ha forskjellige poenggrenser for de forskjellige studieprogrammene, og ofte stilles det krav til høyere score for opptak til master enn bachelor. Sjekk nettsiden til universitetet du søker til eller for sikkerhetsskyld send en mail til opptakskontoret. En fordel er at uansett hvor og når du tar testen, så vil rekkefølgen alltid være den samme. Du starter med Reading, så Listening før du får 10 minutt pause. Etter pausen starter du Speaking og så til slutt Writing. Det er betryggende fordi du vil ikke bli overrasket over innholdet som dukker opp på skjermen når du tar testen.

Er TOEFL-testen vanskelig?

Hvilken score du trenger for å komme inn på universitet er også det som avgjør hvor vanskelig testen blir, og hvor mye tid du trenger på og forberede deg. Det er viktig å få frem at TOEFL er en akademisk engelsktest. Må du ha en score på over 80 så bør du forbedere deg på legge ned en del arbeid frem mot test dagen.

Av egen erfaring har det lite og si for resultatet sin del om du har bodd og jobbet i utlandet tidligere, eller har reist jorda rundt som backpacker. Når det er sagt så bør du også vite at det og forstå hvordan testen er bygd opp gjerne er halve forberedelsen. Bare det å være forberedt på hvordan testen i seg selv fungerer kan gi deg en god score. For eksempel i Writing hvor du må skrive to essays, skal jeg vise deg en mal som du kan tilpasse og pugge, og som sikrer deg en topp score. Dette kommer vi tilbake til.

Husk at selv om det kanskje er uker eller måneder til du reiser, så flyr tiden da det er et helt opplegg rundt det å ta TOEFL-testen. I dag reiser kun 16 prosent av norske studenter til utlandet i løpet av studietiden. Og regjeringen har et mål om at halvparten av dem som avlegger en grad i norsk høyere utdanning har hatt et utenlandsopphold som en naturlig del av studiet. Ikke bli en av de som ikke fikk jobben fordi du aldri reiste ut.

Begrens passiv bruk av telefon og sosiale medier i ukene fremover, og sørg for at du er en av de få som kommer deg til Gardermoen i tide!

TOEFL studier
Du må forberede deg på at det blir betydelig egeninnsats med TOEFL studiene dine i ukene fremover.

TOEFL versus IELTS

IELTS er også en populær akademisk engelsktest og er et godt alternativ til TOEFL. Ettersom testene konkurrerer om studentene, så aksepterer de fleste universiteter begge testene. Og det finnes verktøy på nett som hjelper deg/opptakskontoret med å konvertere en TOEFL score til en IELTS score, og motsatt. Den store forskjellen mellom TOEFL og IELTS er at IELTS er papirbasert og er litt mer rettet mot britisk engelsk, hvorav TOEFL er mer rettet mot amerikansk engelsk.

Fordelen med TOEFL er at du gjennomfører hele testen på PC, og så er du er ferdig etter fire og en halv time. IELTS er papirbasert som betyr at du må fysisk skrive forhånd og også gjennomføre Speaking-delen i form av et fysisk intervju med en godkjent sensor tilstede. Dette har sine fordeler og ulemper. Fordelen er at du får litt mer tid og har mer ro rundt deg når du gjennomfører Speaking-delen med bare deg og sensor til stede. Og ikke et fullt klasserom i bakgrunnen. Ulempen er at det ikke er sikkert at du får gjennomføre alle delene i IELTS på en og samme dag som gjør det mindre praktisk om du må reise langt for å ta testen. Når det er sagt, så er speaking-delen også den delen som mange syntes er den enkleste av alle de fire delene på testene, og uavhengig av hvilke test du velger så tror jeg ikke sluttresultatet blir noe bedre.

Enten du velger TOEFL eller IELTS så er det viktig å huske på at ingen av testene er enklere enn den andre. Testene er strukturert litt forskjellig som betyr mer tid går tapt til å lese seg opp på hvordan testene fungerer. Derfor anbefaler jeg at du velger enten TOEFL eller IELTS, og holder deg til det valget uten å bli fristet til å “hoppe over” til den andre, selv hvis du ikke får ønsket score på første forsøk. TOEFL og IELTS har et og samme mål – teste om du behersker akademisk engelsk. Jeg anbefaler TOEFL ettersom det er mindre styr rundt det å ta testen.

Hvordan gjennomføre TOEFL-testen

Testen gjennomføres på en vanlig stasjonær eller bærbar-PC ved nærmeste testsenter, og tar ca. fire og en halv time å gjennomføre. Dette inkluderer innsjekk og 10 minutt pause. I skrivende stund er avgiften $290 USD som tilsvarer ca. 2 500 NOK. Husk å ta med deg to former for legitimasjon, som f.eks. pass og førerkort.

Lag deg en konto på ETS sine nettsider, logg inn å sjekke hvor ditt nærmeste testsenter er og hvilke datoer du kan velge mellom. Dette er ganske begrenset i Norge. For min del ble det først fly til Oslo og buss til Moss da jeg avla testen hos American College of Norway. Der var det sikkert 50 studenter og smekke fullt i lokalene, så vær tidlig ute slik at du sikrer deg plass. Er du veldig sent ute og det fortsatt er ledig plass, kan du legge inn en bestilling mot et lite ekstra gebyr.

Under bestillingen kan du også legge inn om resultatene skal sendes av ETS i posten direkte til universitet du søker til. Noen universiteter kan kreve det. I mitt tilfelle ville universitetet ha resultatene i elektronisk form (PDF) for å validere direkte på nettsiden til ETS. Resultatene finner du på ETS sine nettsider 10 dager etter testen.

Alle studenter gjennomfører de fire delene av testen, men ikke samtidig, derfor anbefaler jeg at du tar med ørepropper eller beholder hodetelefonene på under hele testen slik at du ikke blir forstyrret av de som sitter på siden av deg.

Tips 2

Du er kanskje midt i et semester med 3-4 emner som du arbeider med når du leser dette. Mitt råd er å prioritere emnene før TOEFL-testen slik at det ikke går ut over karakterene dine. Kanskje har universitetet du søker til satt 85-90 som poenggrense, og da er det ikke vits å legge inn maks innsats for å oppnå 120 poeng om det går utover karakterene.

Tips 3

Om du har planlagt en storbyferie i nærmeste fremtidig bør du faktisk vurdere å avlegge testen i ferien. For det første har du flere valgmuligheter og kan velge en dato som passer for deg. For det andre kan du spare penger på det, f.eks. I England er avgiften $210, i USA $205 og i Tyrkia $185. American College of Norway på Moss var smekkfullt når jeg tok testen der en varm juni dag i 2016. Føltes ut som at alle studenter i hele Norge som skulle på utveksling var der.

Hva de forskjellige delene av TOEFL-testen består av

Reading

I denne delen får du 3-4 forskjellige tekster som du må lese. Tekstene er ca. 700 ord hver (en A4-side er ca. 500 ord). Du får 12-14 flervalgsspørsmål for hver tekst, og du får 60-80 minutter til å løse alle oppgavene. Grunnen for at du kan få 3 eller 4 tekster er fordi ETS, organisasjonen bak TOEFL-testen, utarbeider nye spørsmål som fortsatt er under prøve. Du vil få ekstra spørsmål på Reading eller Listening, men ikke begge. Resultatet ditt vil ikke påvirkes av de eksperimentelle spørsmålene. Det er opp til deg hvordan du fordeler tiden din i Reading. Bruker du for lang tid på de første tekstene vil du få problemer med å besvare de siste spørsmålene. De fleste spørsmålene har fire svaralternativer hvorav to av disse er nokså like. Det at svaralternativene er like er også det som gjør at denne delen av testen er utfordrende.

Flere nettsider om TOEFL anbefaler en strategi hvor du hopper over å lese tekstene, og heller begynner med å lese spørsmålene for å så gå til teksten og lete etter svarene. Denne strategien fraråder jeg deg selv om du vil få mer tid til spørsmålene. Jeg anbefaler at du leser gjennom teksten før du besvarer spørsmålene. Du kan endre svarene dine underveis, men bare i denne delen av testen. Det kan diskuteres hvorvidt dette egentlig er en fordel fordi du får knapt med tid samtidig som du må holde masse akademisk informasjon i topplokket. Jeg anbefaler at du svarer på spørsmålene så godt som du kan før du går videre til neste spørsmål. Bare gå tilbake og rette på svarene i “nødstilfeller”. Uavhengig om du får 3 eller 4 tekster, anbefaler jeg at du ikke bruker mer enn 20 minutter for å lese og svare på de 12-14 spørsmålene. Det viktigste er at du svarer på alle spørsmålene. Har du ett minutt og tre spørsmål igjen på slutten, er det bedre du svarer enn at du lar spørsmålene stå ubesvart.

Her er en akademisk tekst med tilhørende spørsmål du kan prøve deg på (klikk på linken for å starte quizzen):

TOEFL Reading Quiz 1

Listening

I denne delen må du bruke hodetelefonene du får tildelt.
Først må du lytte til 2-3 forskjellige samtaler som varer i ca. 3 minutter hver. Innholdet er ofte en samtale mellom to studenter og senere mellom en rådgiver og en student.
Du får 5 flervalgsspørsmål for hver samtale. Disse er gjerne spørsmål av typen “Hvorfor valgte studenten å oppsøke rådgiveren?” og “Hva mente studenten i det han sa …?”. Så må du lytte til 4-6 forelesninger som varer i 3-5 minutter hver. Du får 6 flervalgsspørsmål for hver forelesning. Du får 60-90 minutter til å løse alle oppgavene (som tidligere nevnt så avhenger dette om du får 3 eller 4 tekster i Reading).

Vær oppmerksom på at du kun får lytte til samtalene og forelesningene en gang. I denne delen av testen kan du heller ikke gå tilbake for å endre på svarene. Det er derfor veldig viktig at du tar notater underveis mens du lytter. Skriv ned korte stikkord uten å gå for mye inn i detaljene. Det viktigste her er at du forstår helheten av samtalene, ikke detaljene.

Her er en typiske forelesninger du kan vente å få på TOEFL-testen, og er hentet fra ETS sine nettsider (klikk på linkene for å spille av).

Listening Practice Set 1: Conversation and Questions – Track 1 (MP3)
Listening Practice Set 1: Conversation and Questions – Track 2 (MP3)
Listening Practice Set 2: Lecture and Questions – Track 3 (MP3)
Listening Practice Set 2: Lecture and Questions – Track 4 (MP3)
Listening Practice Set 3: Lecture and Questions – Track 5 (MP3)
Listening Practice Set 3: Lecture and Questions – Track 6 (MP3)
Speaking Practice Set 1: Question – Track 7 (MP3)
Speaking Practice Set 2: Passage, Conversation and Question – Track 8 (MP3)
Speaking Practice Set 2: Passage, Conversation and Question – Track 9 (MP3)
Speaking Practice Set 3: Lecture and Question – Track 10 (MP3)
Writing Practice Set 1: Passage, Lecture and Question – Track 11 (MP3)

Listening Practice Set 1: Conversation and Questions – Track 1 (MP3)
Listening Practice Set 1: Conversation and Questions – Track 2 (MP3)
Listening Practice Set 2: Lecture and Questions – Track 3 (MP3)
Listening Practice Set 2: Lecture and Questions – Track 4 (MP3)
Listening Practice Set 2: Lecture and Questions – Track 5 (MP3)
Listening Practice Set 3: Lecture and Questions – Track 6 (MP3)
Listening Practice Set 3: Lecture and Questions – Track 7 (MP3)

Speaking

I denne delen må du bruke hodetelefonene du blir tildelt.
Du får 6 oppgaver som du må løse på 20 minutter.
Du får 15-30 sekunder til å forberede deg, og 45-60 sekunder til å snakke.

Integrated Speaking

Her leser du først en kort tekst før du lytter til en samtale om samme tema. Det som er viktig her er at du prøver å få ut en oppsummering/konklusjon når du prater. Her er det mye viktigere at du klarer å få ut ord om hva det leste og hørte enn at du bare prøver å snakke flytende engelsk. Ikke prøv å imponere med å bare fokuser på å snakke flytende amerikansk her. Snakk om det du hørte og leste. Og selv om du er nervøs og stammer, vil det gi deg en mye bedre score enn om du bare prøver å snakke flytende og litt om teamet du hørte.

Independent Speaking

Her får du enkle hverdagslige spørsmål som du må svare på (du gir din egen mening). Går du tom for ord eller idèer underveis så finner du på noe! Du blir ikke vurdert på hva du sier, men hvordan du sier det, så når du tar TOEFL-testen er det faktisk greit å lyve litt.

Writing

I denne delen får du to oppgaver og tilsammen 50 minutter til og skrive to essays. Disse er Integrated Essay (20 minutter) og Independent Essay (30 minutter). For å unngå jernteppe underveis, er det veldig viktig at du bruker 2-3 minutter på å planlegge hva du skal skrive og hvordan du har tenkt å skrive det. Dette er ganske så rett frem, og det finnes noen enkle regler som man kan bruke for å strukturere et essay. Når du vet hvordan essayet skal struktureres er det mye enklere å komme igang med skrivingen.

Nedenfor har jeg delt to YouTube-videoer og det er kort og godt alt du trenger for å få en topp score på Writing! Det kan jeg garantere deg for jeg fikk 28/30 på Writing bare med å følge de to videoene til Michael. Les YouTube-kommentarene i de to videoene hans under fra andre som har tatt TOEFL-testen. Det å bruke en mal for å skrive og strukturere et essay er ikke juksing eller plagiering. Videoene er fra 2018 og kan fortsatt brukes i 2020.

Tips 4

Når du studerer til TOEFL-testen kommer du til å lære deg flere nye ord. Hvis du ikke er helt sikker på hva ordet betyr, eller om det passer inn i setningen, så ikke ikke bruk det. Det samme gjelder også om du ikke er helt sikker på hvordan ordet skrives. Da er det mye bedre å skrive det om på en enklere måte slik at sensor forstår det du skriver. Men, du vil ikke miste poeng dersom du staver ordet litt feil når du bruker det riktig. For eksempel om du skriver “eventhough” fremover “even though” (riktig).

Hvordan forberede seg til TOEFL-testen

Det å forberede seg til testen handler ikke om å lære seg engelsk på nytt, men det handler om å forstå hvordan TOEFL-testen er lagt opp. Dette går primært på å bli kjent med spørsmålsformene og bevisst på egen tidsforbruk under testen. Lese-delen er den vanskeligste av alle delene da innholdet i teksten kan omhandle kunst, natur, kjemi, vitenskap eller andre ukjente teamer som du må lese og svare på. Svarene er i tillegg ganske så like med små detaljer som skiller dem. Jeg anbefaler å legge mest innsats, men ikke all innsats, på lese-delen når du forbereder deg til testen.

Quiz

Bruk gratis quizzene for å løse oppgaver slik at du blir bedre å lese og skrive akademisk engelsk (klikk på linkene for å starte quiz).

TOEFL Vocabulary (QuizTree)
TOEFL Vocabulary (English Grammar Pass)

YouTube

Her finnes mange ressurser som dekker det meste om TOEFL. I tillegg blir du vandt til å lytte til akademisk engelsk.

Bøker

Jeg anbefaler at du bruker YouTube som hovedmateriale for TOEFL-studiene fremfor bøker om du trenger 95 eller mindre i score. Dette er fordi du får så mye mer ut av det på kort tid. Hvis du må ha en score på 100 eller mer bør du gå til anskaffelse av en såkalt study guide slik at du får en god fremdriftsplan for studiene frem mot prøven, og det går helt fint å bruke en bok som er fra noen år tilbake. Fordelen med disse bøkene er at de er akademiske så du lærer mye mens du leser dem. Disse bøkene er ganske så populære så om muligheten er der kan du låne gratis av ditt nærmeste folke- eller universitetsbibliotek.

Du finner mange TOEFL-guider som andre selger til gode priser på FINN og iBok.
Vil du kjøpe ny anbefales Adlibris som har gode priser, der får du også gratis frakt om du er student.

Dette innlegget er fortsatt under utarbeidelse, og jeg oppdaterer det med jevne mellomrom mens jeg selv forbereder meg til TOEFL-testen, så sjekk innom igjen for flere tips.

Gå videre til neste del av denne artikkelserien – Guide til TOEFL-testen – Integrated Essay.
Bruk de to YouTube-videoene ovenfor for å forberede deg til Writing.

Nå er det opp til deg – ta utfordringen!

Spørsmål kan du skrive i kommentarfeltet. Og del gjerne dine erfaringer med andre som også skal reise ut.

Lykke til med studiene, og GOD TUR på utveksling!

42 thoughts on “Guide til TOEFL-testen – erfaringer og tips”

  • Nei, det er ikke autokorrektur i writing delen.
   Det ser ut som Notepad i Windows. Veldig basic.
   Det eneste du ser er en teller som viser antall ord du har skrevet.
   Du kan også lage fet skrift eller sette understrek, men det trenger du ikke å bruke.

   Reply
 1. Hei!
  Hvordan skriver man notater underveis på testen? Gode gamle penn og papir?
  Får man utlevert dette – ettersom det ikke er lov å ha med noe selv?

  Reply
  • Hei Tyra,
   Du får penn og papir utdelt når du sjekker inn på testsenteret.
   Noen testsenter gir to blyanter og kladdeark (anbefales).
   Hos American College på Moss fikk vi svart tusj og plastemballert ark.
   Bare spør om mer ark i pausen om du trenger mer, eller rekk opp hånden underveis.
   Det går ganske fort når testen først begynner, så husk å notere nøkkelord og ikke hele setninger.
   Husk ørepropper (super viktig!).

   Reply
  • Nei, ordbok er ikke tillatt (uansett form) på TOEFL-testen. Og det kommer ikke rød strek under ordet om man skriver feil slik som i Word. Om det hadde vært lov med ordbok tror jeg faktisk ikke man har tid til å bruke den noe særlig. Er du uheldig og skriver ord feil et par ganger i hele teksten så er det ikke sikkert du mister poeng. Det viktigste er at du bruker riktig ord/synonym. Bruk 2-3 minutter på slutten og les gjennom teksten før du sender den inn, du finner garantert noe du kan rette opp i. Lykke til!

   Reply
 2. – Er det lov med egne headset til delene som ikke innebærer snakking og lytting (Til lese-delen)? Sånn som noise cancelling?

  – vil du si at det er nok å øve i en mnd? jeg må oppnå 94 poeng

  – Hvordan vil du anbefale å øve? På ett og ett tema? eller alle sammen hver gang man øver?

  Reply
  • Hei,

   Det er ikke lov å ta med noen eiendeler (inkludert headset) inn på rommet der hvor testen gjennomføres. Ved innsjekk får man tildelt et skap hvor eiendelene plasseres. Nøkkelen til skapet, ørepropper og legitimasjon (pass) er det eneste som er tillatt å ta med inn.

   Jeg har tatt TOEFL-testen tre ganger og dedikerer alltid en måned for å forberede meg til testen. Om jeg skulle tatt den igjen og måtte få 94 poeng ville jeg ha satt av en måned for å forberede meg.

   Jeg anbefaler at du øver i følgende rekkefølge: begynn med Reading, så Listening, så Writing og så Speaking helt til slutt (øv på Speaking 3 til 4 dager før du tar testen).

   Reading og Listening er definitivt vanskeligst. Og innen kort tid vil du tydeligere se hvilken del du trenger å øve mest. Husk at poenggrensene for alle delene må oppfylles. F.eks om du trenger 94 poeng, og får 100 poeng, men fikk et poeng mindre på Reading enn det som er forventet, så er ikke det bestått uavhengig av hvor bra du gjør det samlet sett.

   Anbefaler at du lager deg en konto hos Magoosh for å dra mest utbytte av de interaktive verktøyene som hjelper deg å få en bra score. Går du gjennom alle oppgavene på 7 dager og ikke er fornøyd kan du bruke angreretten og få pengene tilbake. Jeg har brukt denne tjenesten under mine forberedelser til TOEFL-testen, og det hjalp meg å prioritere styrker og svakheter som igjen hjalp meg å bruke tiden mer effektivt frem mot testdagen.

   Reply
 3. Det finnes så mange bøker til TOEFL og jeg har fått lånt noen, men ser at de er litt forskjellige. Har du kjennskap til boken “Cracking the TOEFL iBT 2019 edition” av The Princeton Review?

  Reply
   • ETS har publisert en del materiale på sine sider med gode eksempler tilnærmet det du faktisk får på testen. Noen nettkurs/bøker er betydeligere enklere enn innholdet som kommer på testen, så det beste er at du sammenligner ditt materie med ETS sine eksempler.

    Les gjennom eksemplene hos ETS og sammenlign med innholdet i bøkene du har. Se etter tilsvarende tema i tekstene, at antall ord/sider matcher ETS eksemplene, struktur i essayene, etc.

    Reply
  • Jeg har ikke kjennskap til denne boken. Jeg begynte TOEFL-studiene med den offisielle boka, og den var sykt tørr, så jeg gikk over til YouTube videoer.
   Boka du referer til er nok et bedre alternativ. Søk opp anmeldelser om boka på Amazon/Google for sikkerhetsskyld.

   Reply
 4. På Writing under Integrated task, får man teksten foran seg og kan man spille av opptaket så mange ganger man vil? Eller er det kun én gang på hver? Står flere steder at man har 3 minutter til å lese og 20 min til å svare, men hva med lyttingen?

  Reply
  • Opptaket kommer i form av en forelesning eller en klasseromsdiskusjon å spilles av automatisk kun en gang. Dvs. ett forsøk.

   Foreleseren i opptaket blir å diskutere innholdet i teksten, og er enten for eller i mot det som nevnes i teksten, men ikke begge. Det vanligste er å få der hvor foreleseren er uenig i det som teksten beskriver. Dette flagger du lett ut ved å høre om foreleseren er positiv eller negativ i uttrykket.

   Teksten (artikkelen) kan du minimere og maksimere mens du skriver som du selv ønsker. Dette vet selvsagt sensor, så det viktigste her er at du skriver så mye som mulig om opptaket. Og så linker du dette med det du hørte. Jeg begynner alltid med å sette opp strukturen for paragrafene slik at jeg får notert ned det jeg hørte. Så går jeg i etterkant å “fyller på” med det jeg leste i teksten.

   Lag en strek midt på notatarket. På den ene siden skriver du ned nøkkelord fra det du hørte og på den andre siden skriver du ned nøkkelord av det du leste.

   Din oppgave blir da å skrive rundt det du hørte og leste, altså et sammendrag. “Artikkelen konkluder at myndighetene mener at Internett er et trygt sted fordi ___. Og fordi ___. Professoren i salen er uenig i dette. Dette er fordi hun mener at ___. Dette bekrefter også studenten når han spør om ___.” osv.

   Reply
  • Det stemmer. Hele testen tar fire og en halv time og gjennomføres på PC, som oftest på en stasjonær PC eller laptop. Dette avhenger av hvor godt forberedt testsenteret er. Svarene fra flervalgsoppgavene, opptak av lyd og de to essayene sendes så til ETS i USA hvor de blir evaluert av kvalifiserte sensorer. Etter 10 dager kommer resultatet og du kan da laste ned bevis via PDF med unik kode på som universitetet kan bruke for å verifisere resultatene.

   Notater på ark skrives for hånd. Du vil enten få utdelt to blyanter og papir eller en tusj og to emballerte ark som du kan skrive på. Rekk opp hånden så fort som mulig om du trenger mer, eller spør eksamensvaktene i pausen.

   Reply
  • Det er ikke lov å ta med egne notater, men det er lov å memorisere! Så, lær deg malen utenat, så skriver du den ned på papiret du får utdelt før du begynner testen. Lykke til!

   Reply
 5. Vet du noe om hvordan reglene blir når de i år har hjemme-versjon grunnet COVID19? Det er da lov med alle hjelpemidler eller?

  Reply
  • Testen du referer til er TOEFL iBT Special Home Edition. På ETS sine sider skriver dem “Monitoring of the test will be conducted using live remote proctors and artificial intelligence technology by ProctorU”.
   Jeg tipper man må installere en programvare på PC/Mac’en før testen som gir ETS tillatelse til å overvåke aktivitet på skjermen samt webkamera. Utover det gjelder samme regler.

   Les mer her.

   Reply
 6. Hei jeg har min test om 5 dager og starter å øve idag.
  Hva er dine tips??
  søstra mi som tok den i Moss for 2 år siden sa testen var veldig kort, så jeg ble overrasket når du sa at den varer i 4,5 timer.
  Kan du forklare hva som menes med integrated essay? finner ikke noe om det på nettet

  Reply
  • Hei Zahra,

   Testen varer 4,5 timer, men volumet av stoff som du må gjennom i de forskjellige delene av testen gjør at det blir lite tid til hver del.

   Integrated Essay er den første stilen du må skrive.
   Først må du lese en lengre artikkel på skjermen om et tilfeldig tema før du så lytter til en forelesning/samtale om samme tema. Din jobb blir å skrive om forholdet mellom artikkelen og forelesningen/samtalen. Var professoren eller studenten enig eller uenig med det som står i artikkelen – skriv om det. Husk at Integrated Essay ikke har noe med dine meninger å gjøre, så ikke skriv om dine meninger, men en utfyllende oppsummering av det du hørte og leste.

   “last-minute”-tips til deg;

   1. Sørg for at du vet rekkefølgen på innholdet i testen så du ikke blir overrasket eller usikker underveis.
   2. Husk ørepropper (Biltema/Jula/Elkjøp)
   3. Prøv å refererer når du skriver stil/essay så du bygger et forhold mellom paragrafene. Det viser at du forstår sammenhengen.
   4. Svar på det du blir spurt om, skriv ned enkle nøkkelord underveis når du lytter til samtalene, så ser du på nøkkelordene når du skal skrive/svare. Det kan være du så vidt husker en detalj eller to, men få det inn i mikrofonen, selv om det kan virke litt rart.
   5. Møt opp i god tid før testen begynner og husk to former for legitimasjon.
   6. Fem dager er mega kort tid om du ikke kjenner til innholdet, spesielt om du ikke har tatt testen tidligere. Ikke bli skuffa om du ikke får ønsket resultat, se på det som en god erfaring og forberedelse til neste gang.

   Masse lykke til!

   Reply
  • Hei, Gitte

   Min erfaring med undervisningsopplegget i engelsk undervisninga ved videregående skoler er at det avhenger av hvor dypt lærererne går inn materialet, og hvilken grad av forventinger som stilles til elevene.
   I tillegg er gjerne undervisningen og/eller pensum forskjellig fra skole til skole og resultatet følger blir ofte av samme kvalitet.

   TOEFL er en “enveiskjørt gate” hvor undervisningsopplegget har vært mer eller mindre det samme over mange år.
   I TOEFL-opplegget er det ikke noe kommunikasjon med “lærer’n” som skal rette prøven eller som tilpasser seg behovet hver enkelt elev, så TOEFL krever at vi som studenter må tilpasse oss deres opplegg.

   Min mening er at TOEFL er mer avansert akademisk engelsk enn det som forventes ved videregående skoler.
   Først og fremst fordi TOEFL studiene er mer intense og ofte går over en kort periode før man reiser ut.

   Jeg har tatt TOEFL-testen to ganger nå.
   Om jeg må ta den på nytt vil jeg sette av en god måned til forberedelsene. Da unngår jeg skuffelser, forsinkelser og ekstra utgifter.

   Reply
 7. Når du skriver at det ikke er juks å ha en mal, betyr det da altså at du kan lagre en mal i word og ha den klar og bruke den i testen??

  Reply
  • Du kan bruke Word for å lage malen, men du får ikke ta det fysiske papiret med inn.
   Tanken er at du lager en mal og memorerer den, så henter du den ut av hukommelsen når du begynner testen.

   Reply
  • Du får en e-post når resultatet er klart. Resultatet kommer 10 dager etter at du har tatt testen og sjeldent noe før den tid, så ingen poeng med å logge inn på profilen for å sjekke status før den tid.
   Resultatet sendes også per brevpost til deg og/eller universitetet du evnt. oppga (tar ca. 3 uker) – alt etter hva du krysset av for da du meldte deg opp til testen.

   Reply
 8. Hei! Er første gangen jeg skal ta toefl-testen. Vurderer å kjøpe en Magoosh pakke på en mnd. Vil du si at det er nok forberedelse til selve testen? Er det verdt det, eller får man en god nok forberedelse ved å bruke youtube og annet forberedelsesmateriell?
  Hvor mye tid burde man bruke på å øve pr dag ca?

  Reply
  • Jeg brukte selv Magoosh og tilsvarende nettsider i mine forberedelser til TOEFL-testen. Det er spesielt øvingsoppgavene som du får mest igjen for, så absolutt verdt det! Husk at flere av disse tjenestene på nett lar deg prøve tjenesten i flere dager før du eventuelt kjøper, så dra nytte av det tilbudet også. Gjør alle øvingsoppgavene du kommer over fra disse tjenestene så er du sikker på at du kommer deg gjennom testen med god score. Øvingsoppgavene hjelper også med å identifisere hvilken del av testen du bør prioritere i dine studier.

   Jeg har tatt TOEFL-testen to ganger, om jeg skulle tatt den på nytt nå ville jeg satt av 2-3 uker med fulltidsstudier frem mot testen for å jobbe meg inn i “TOEFL-modus” igjen.
   Det kan virke mye, men saken er den at vi mennesker klarer bare å prosessere X-mengde med tekst iløpet av en dag før det går kraftig ut over kvaliteten. Ca. 7-8 timer med studier per dag (også i helger).

   Reply
 9. Hei, jeg skal ta TOELF testen og velger å ikke kjøpe bøker eller evt. pakker. Synes du det holder med det som er på nettet og se på yt-videoer?

  Reply
  • Litt avhengig av hvor høy score du er ute etter, men generelt så kommer du langt med bare YT-videoer og stoppeklokka på mobilen. Det viktigste er at du er aktiv i læringa. Dvs. klarer å gjennomføre de forskjellige delene av testen innenfor gitte tidsrammer.

   For eksempel, om noen spør “Foretrekker du jobb eller studier?” så må du være i stand til å bygge opp en god essay hvor du drøfter og diskuterer fordelene og ulempene, etc. Det har ikke så mye å si hva spørsmålet er, det som er viktig er hvordan strategi du legger før du tar testen.

   Bruk Notepad i Windows eller TextEdit i macOS, og stoppeklokka på mobilen når du øver på essays.

   Du vet allerede nå at det kommer spørsmål, ca. hvordan type spørsmål du kan få og hvordan du bør gå fram. Du vet også ca. hvor mye tid du har tilgjengelig for de forskjellige delene i testen. Lag en liste over det du vet du vil ha med i din essay så memorerer du listen. Begynn med introduksjon før du skriver om detaljer og husk å “koble” setninger underveis før du konkluderer. For eksempel, det kan være lurt å introdusere noe som du diskuterer senere i teksten.

   Finn en YT-kanal som du liker og følg deres program fra A til Å, og ta notater underveis. Husk også å dra nytte av gratis ressurser som ligger på nett slik at du identifiserer de områder og svakheter du må prioritere.

   Reply
 10. Hei. Jeg skal ta TOEFL testen IBT Home edition om 2 dager. Har aldri tatt den tidligere, men har dårlig tid fordi dette er for visum ifm PhD studium i Cambridge. Har kjøpt test pakken TOEFL Practice Online, The Official Practice Test. Tror du jeg rekker å forberede meg på kun 1 dag? Hilsen Tove

  Reply

Leave a Comment