Etterspørsel etter produkter

Etterspørsel etter et produkt vil si hvor interesse kjøperen viser for et produkt. Dersom interessen for produktet er stort nok, kan kjøperen være villig til å betale enn høyere pris. Generelt er det slik at jo lavere prisen er på et produkt i forhold til andre produkter, desto mer vil forbrukerne kjøpe av et produkt. … Read more