Innføring i dekningspunktanalyse

En dekningspunktanalyse, også kalt nullpunktanalyse, er en analyse som viser hvor stor inntekt en bedrift trenger for å dekke sine utgifter. En slik analyse bruker flere nye begreper som vi nå skal se nærmere på. Dekningsbidrag Det første begrepet kalles dekningsbidrag. Dekningsbidraget forteller hvor mye av inntektene som er igjen til å dekke de faste … Read more

Faste, variable, direkte og indirekte kostnader

Når det kommer til kostnader innen bedriftsøkonomi, så kan det være vanskelig å skille mellom begrepene faste, variable, direkte og indirekte kostnader. Vi tar for oss følgende eksempel for å forklare begrepene så enkelt som mulig: En fabrikk som produserer stoler har 30 medarbeidere i produksjonsavdelingen som får utbetalt lønn utfra antall timer i arbeid, … Read more

Innføring i produktkalkyler

De fleste bedrifter selger flere produkter. I mange tilfeller ønsker bedriftens ledelse å finne ut hvilke kostnader som inngår i hvert enkelt produkt, og hvordan disse kostnadene fordeler seg mellom produktene. Det må analyseres og beregnes. Det er her produktkalkyler kommer inn. En produktkalkyle er en oppskrift som viser hvordan ingrediensene i et produkt er … Read more

Selskapsformer

Når man skal starte egen bedrift, er det flere selskapsformer man kan velge mellom. Mange velger å etablere enmannsforetak siden det er gratis å etablere. Er enmannsforetak alltid rett når man skal starte en bedrift? – la oss se nærmere på det. Hva er egentlig et selskap? Et selskap er en virksomhet som drives av … Read more

Etterspørsel etter produkter

Etterspørsel etter et produkt vil si hvor interesse kjøperen viser for et produkt. Dersom interessen for produktet er stort nok, kan kjøperen være villig til å betale enn høyere pris. Generelt er det slik at jo lavere prisen er på et produkt i forhold til andre produkter, desto mer vil forbrukerne kjøpe av et produkt. … Read more

Prisdifferensiering

I denne artikkelen skal vi gå gjennom hva prisdifferensiering er. Prisdifferensiering er når samme produkt blir solgt til forskjellige priser til ulike grupper av kjøpere. Prisdifferensiering kan utføres: Etter bruken av varen – For eksempel et kraftverk selger billigere strøm til industribedrifter, og dyrere strøm til privatkunder Etter kjøper – En kinobillett har ulik pris … Read more

Investeringskalkyler

Denne artikkelen tar høyde for at du kjenner til forskjellen mellom Faste, variable, direkte og indirekte kostnader Etterhvert som bedrifter utvikler seg og blir økonomisk uavhengig, kan det være av ledelsens interesse å se nærmere på det å investere. Det kan være flere årsaker til at en bedrift velger å investere. Eksempler på hvorfor man … Read more