Guide til TOEFL-testen – Integrated Essay

Denne artikkelen er en del av serien Guide til TOEFL-testen – erfaringer og tips.
 
I denne artikkelen deler jeg mine tips og erfaringer med Integrated Essay som inngår som en del av TOEFL-testen. For Integrated Essay må du først lese en akademisk tekst om en problemstilling innenfor tema du får tildelt, etterfulgt av en forelesning om det samme temaet. Typiske temaer er musikk, filosofi, kunst, historie og naturfag. Det stilles ikke krav til forkunnskap om temaet, og alle svarene om problemstillingen finner du i forelesningen eller i teksten. Når du er ferdig å lese teksten forsvinner den fra skjermen og forelesningen starter. Forelesningen får du kun høre engang så det er veldig viktig at du prioriterer denne når du tar notater. Du får utdelt pen og papir ved ankomst til testsenteret. Fokuset bør også være på forelesningen da det er fra denne du kan hente flest poeng. Teksten og forelesningen følger samme rekkefølge og av tidligere erfaring utfordrer de hverandre. Et typisk eksempel er hvor du din oppgave er å lage et sammendrag av det du leser i teksten, og forklarer hvordan foreleseren støtter- eller går imot teksten.
 
Steg 1 – teksten
For at du skal klare å huske det viktigste når du skriver essayet, er det viktig at du noterer ned korte stikkord mens du leser teksten. Start enkelt med å lese gjennom hele teksten. Mens du leser vil du garantert komme over akademiske begreper som du ikke kjenner til, ikke stopp opp eller bli for opphengt i hva de betyr. Det viktigste er at du forstår sammenhengen i teksten. Notere ned stikkord som besvarer følgende om teksten du leser:
 

 • Hva er temaet i teksten?
 • Hvilket budskap er det forfatteren prøver å få frem?
 • Hva er fordelene og ulempene mellom det som diskuteres i teksten?
 • Er forfatteren for eller imot?
 • Har forfatteren valgt en side?

 
Forelesningen starter når du er ferdig å lese teksten eller når tiden går ut.
 
Steg 2 – forelesningen
Når du starter å lytte til forelesningen er det viktig at du noterer ned:
 

 • Hva er temaet i forelesningen?
 • Hvilket budskap er det foreleseren prøver å få frem?
 • Foreleseren går ofte for eller i mot det som står i teksten du leste, er foreleseren for eller imot eller velger et spesielt alternativ i teksten?
 • Hvis du hører studentene snakke, er disse enige eller uenige med foreleseren?

 
Når forelesningen er ferdig kommer teksten du leste tilbake på skjermen, og den kan du også gå tilbake til mens du skriver essayet.
 
Steg 3 – skrive Integrated Essay
Til nå har du lest teksten, lyttet til forelesningen og notert ned stikkord. Nå skal du begynne å skrive selve essayet. Essayet skriver du på PCen du får tildelt av testsenteret ved ankomst. Det er en standard stasjonær- eller bærbar PC med standard QWERTY tastatur og mus. Selve vinduet hvor du skal skrive essayet er en miniutgave av Word. Det er ingen funksjonalitet for rettskrivning som vil si at det kommer ikke rød linje under teksten om du skriver feil. Derfor er det en stor fordel om du bruker Notepad eller slår av rettskrivning i Word mens du forbereder deg til testdagen. Anbefalt lengde på essayet er 150-225 ord, og for å ha noe å sammenligne med så er en A4-side med tekst ca. 500 ord. Du får 20 minutter til å planlegge, skrive og kvalitetssikre essayet. En klokke på skjermen viser tiden som gjenstår for å hjelpe deg å holde flyt i skrivingen. Hvis du ikke blir ferdig med essayet når tiden går ut, vil det du har fått skrevet bli levert inn, og du får automatisk neste oppgave opp på skjermen.
 
Først noen tips:

 • Det eneste du skal gjøre er å lage et sammendrag av det hører og av det du leser, så innholdet i akkurat dette essayet har ingenting med deg å gjøre. Ikke bruk setninger som “I believe that…“, “I think that…” eller “In my opinion…” i essayet
 • Skriv i nåtid, ikke i fortid
 • Ha luft mellom paragrafene
 • Ikke bruk “He/She”, det blir tungt for leseren, velg enten “he”, “she”, “the professor” eller “the lecturer”

 
For at du skal klare å holde god flyt i skrivingen, er det veldig viktig at du planlegger hvordan du har tenkt å strukturere essayet, slik at du får visst frem dine ferdigheter. Er du godt forberedt er dette veldig enkelt, og er du dårlig forberedt kan du få jernteppe underveis og gå fri for idéer å skrive om.
 
Det beste er om du planlegger strukturen i god tid før testdagen. Her er en ferdig mal som du kan bruke i alle sammenhenger uavhengig av hvilken problemstilling og tema du får, og som du også kan bruke for å strukturere ditt Integrated Essay. Klarer du å huske strukturen vil du garantert oppnå godt resultat på testen, og du kan tilpasse malen etter ditt behov om du ønsker det. For å skrive en essay på 150-225 ord bør du ha fire paragrafer. Disse er: introduksjon, innhold, mer innhold og avslutning.
 
Paragraf 1 – introduksjon
The reading and the lecture are both about _____, which is _____ (tema).
The author of the reading believes that _____ (hovedidè).
The lecturer casts doubt on the claims made in the article.
He/She thinks that _____ (hovedidè).
 
Paragraf 2 – innhold
First of all, the author points out that _____ (hovedpoeng).
It is mentioned that _____ (støttende detalj).
This point is challenged by the lecturer. She says _____ (hovedpoeng).
Furthermore, she argues _____ (støttende detalj).
 
Paragraf 3 – mer innhold
Secondly, the author contends that _____ (hovedpoeng).
The article notes _____ (støttende detalj).
The lecturer rebuts this argument.
She suggests _____ (hovedpoeng).
She elaborates on this by mentioning that _____ (støttende detalj).
 
Paragraf 4 – avslutning
Finally, the author states that _____.
The article establishes that _____.
The lecturer, on the other hand, posits that _____.
She puts forth the idea that _____.
 
Nedenfor er en ferdig Integrated Essay som oppsummerer en tekst og forelesning om temaet økosertifisering av treprodukter. Malen ovenfor er brukt for å bygge strukturen i essayet.
 
The reading and the lecture are both about ecocertification of wood products, which is a way to show that they are environmentally friendly. The author of the reading believes that American companies will not adopt this practice. The lecturer casts doubts on the claims made in the article. She thinks that American wood companies will eventually certify their products.
 
First of all, the author points out that customers will likely ignore such a label. It is mentioned that many products are now given special labels, so shoppers no longer trust them. This point is challenged by the lecturer. She says customers actually do pay attention to claims when they are made by official agencies. Furthermore, she argues that Americans will be enthusiastic about products that are endorsed by a trustworthy organization.
 
Secondly, the author contends that it costs a lot to have wood inspected, so certified products will be more expensive. The article notes that American consumers are strongly motivated by price, and will choose products that have not been certified. The lecturer rebuts this argument. She suggests that customers do not care too much about small differences in price. She elaborates on this by mentioning that certified products will only be about five percent more expensive, which will not affect the purchasing decisions of buyers.
 
Finally, the author states that certification only makes sense for companies that sell products outside of the United States. The article establishes that American firms sell most of their products domestically, and their customers are happy with their merchandise as it is. The professor, on the other hand, posits that American businesses should be afraid of foreign competitors. She puts forth the idea that foreign firms could flood into America and win customers by selling ecocertified wood to people who care about the environment.
 
Huske dette før du tar testen

Før testen:
Bruk malen ovenfor i øvingsoppgaver frem mot testdagen slik at du klarer å huske strukturen under testen.
De fire paragrafene er – introduksjon, innhold, mer innhold, avslutning.
 
På testdagen:
 

 1. Les teksten på skjermen – ta korte notater underveis
 2. Lytt til forelesningen (første prioritet) – ta korte notater underveis
 3. Sett opp strukturen for essayet – de fire paragrafene
 4. Fyll inn din tekst i paragrafene – skum gjennom teksten du fikk tildelt om du går tom for idéer
 5. Bruk de siste minuttene til å kvalitetssikre essayet før du lagrer og leverer inn

 
Kom gjerne med kommentarer om du ser noe som mangler i artikkelen.
 
Lykke til!
 
Denne artikkelen er en del av serien Guide til TOEFL-testen – erfaringer og tips.

Leave a Comment