Prisdifferensiering

I denne artikkelen skal vi gå gjennom hva prisdifferensiering er. Prisdifferensiering er når samme produkt blir solgt til forskjellige priser til ulike grupper av kjøpere.
Prisdifferensiering kan utføres:

 • Etter bruken av varen
  – For eksempel et kraftverk selger billigere strøm til industribedrifter, og dyrere strøm til privatkunder
 • Etter kjøper
  – En kinobillett har ulik pris for barn, voksne, studenter og honnør
 • Etter geografisk inndeling
  – Enkelte produkter og tjenester prises høyere i Nord-Norge og utkanter enn sentrale strøk. En norsk bedrift kan for eksempel selge et produkt rimeligere i utlandet enn i Norge.

Fullkommen konkurranse er når bedriftene i bransjen ikke kan foreta en prisdifferensiering fordi markedet er såpass presset av konkurranse. Et eksempel på bedrifter som har fullkommen konkurranse er dagligvare butikker. Om en dagligvare butikk velger å sette opp prisen i forhold til sine konkurrenter så vil butikken miste kundene sine da de enkelt kan gå til andre butikker å kjøpe produkter for en lavere pris.
Monopol er når det kun finnes en tilbyder av et produkt eller en tjeneste. Bedriften kan selv bestemme prisen på produktet eller tjenesten uten at det går utover salget.
Oligopol er når markedet består av et få antall tilbydere som deler markedet mellom seg. Dagligvare kjedene i Norge er eksempel på oligopol hvor det kun finnes et lite antall tilbydere som deler markedet mellom seg.
Følgende betingelser må være tilstede for at bedrifter selv skal kunne bestemme prisen for et produkt (prisdifferensiering):

 • Ingen lekkasje
  – Kjøpergruppene må holdes strengt adskilt
  – Kjøpere i marked med lav pris må ikke kunne selge til andre kjøpere i marked med høyere pris
 • Etterspørselselastisitet må være ulik i delmarkedene
 • Monopolsituasjon

Et viktig spørsmål er; hvor mange produkter bør bedriften produsere totalt for at det skal være lønnsomt?
Det er kun lønnsomt å produsere så lenge differanseenhetsinntekten (DEI) på et marked ligger høyere enn differanseenhetskostnaden (DEK) for den totale produksjonen.
Bedriften bør fortsette å forsyne det markedet som til enhver tid gir høyest differanseenhetsinntekt (DEI).
Med andre ord; bedriften bør kun selve så lenge inntekten for hver enhet er høyere enn kostnadene for hver enhet. Bedriften bør fortsette å selge til det markedet som gir størst inntekt. Det gir mening.
Utsalgsprisen som bedriften velger for sitt produkt avhenger av hvilket markedet produktet selges i. Som visst i figuren nedenfor har vi to markeder. Hjemmemarked (monopol) og utemarkedet (fullkommen konkurranse). Dersom bedriften har monopol og selger i hjemmemarkedet så avtar utsalgsprisen etterhvert som bedriften selger flere enheter. Dersom bedriften befinner seg i et marked med fullkommen konkurranse, så er den prisen allerede bestemt av markedet. Vinningsoptimal mengde og pris er hvor DEI krysser DEK.
prisdifferensiering
Eksempel
En bedrift produserte i 2016 stoler som hadde en utsalgspris på kr 500 kr pr stk. Bedriften solgte 100 stoler.
Sum omsetning 2016: 100 * 500 = 50 000 kr
Bedriften valgte i 2017 å redusere utsalgsprisen pr stk til kr 300. Bedriften solgte 700 stoler.
Sum omsetning 2017: 700 * 300 = 210 000 kr

Leave a Comment