Hvordan etablere sikkerhetskultur

Sikkerhetskultur er et perspektiv for å forstå kravene til- og forbedre informasjonssikkerheten i organisasjonen. For å få forbedre informasjonssikkerheten er målet å forbedre kunnskap, holdninger og adferd blant ansatte. Av erfaring er det brukerne som er det svakeste leddet i informasjonssystemer. Hvorfor sikkerhetskultur er viktig for deg og din bedrift Trustwave, en anerkjent bedrift som … Read more