Banker's algoritme

Banker’s algoritme er en algoritme oppfunnet av Edsger Dijkstra. Algoritmen har som formål å unngå vranglås (deadlock) i operativsystemer. Navnet “Banker’s” kommer av at bank systemer teoretisk sett kunne dratt nytte av algoritmen for å ikke gå tom for ressurser i forhold til forespørselen fra kundene. Algoritmen vil sørge for at banker alltid har ressurser … Read more