Innføring i produktkalkyler

De fleste bedrifter selger flere produkter. I mange tilfeller ønsker bedriftens ledelse å finne ut hvilke kostnader som inngår i hvert enkelt produkt, og hvordan disse kostnadene fordeler seg mellom produktene. Det må analyseres og beregnes. Det er her produktkalkyler kommer inn. En produktkalkyle er en oppskrift som viser hvordan ingrediensene i et produkt er … Read more

Banker's algoritme

Banker’s algoritme er en algoritme oppfunnet av Edsger Dijkstra. Algoritmen har som formål å unngå vranglås (deadlock) i operativsystemer. Navnet “Banker’s” kommer av at bank systemer teoretisk sett kunne dratt nytte av algoritmen for å ikke gå tom for ressurser i forhold til forespørselen fra kundene. Algoritmen vil sørge for at banker alltid har ressurser … Read more