Banker's algoritme

Banker’s algoritme er en algoritme oppfunnet av Edsger Dijkstra. Algoritmen har som formål å unngå vranglås (deadlock) i operativsystemer. Navnet “Banker’s” kommer av at bank systemer teoretisk sett kunne dratt nytte av algoritmen for å ikke gå tom for ressurser i forhold til forespørselen fra kundene. Algoritmen vil sørge for at banker alltid har ressurser … Read more

Innføring i operativsystemer

Operativsystemer har eksistert siden datamaskinens opprinnelse. I denne artikkel skal vi se nærmere på hva et operativsystem er, hvorfor vi trenger operativsystemer, og eksempler på ulike operativsystemer. Jeg velger å bruke begrepet “enhet” fremfor “datamaskin” siden operativsystemer brukes langt utover de tradisjonelle enheter som bærbar- og stasjonær PC. Smart klokker, smart telefoner, smart TVer, rutere … Read more