Innføring i dekningspunktanalyse

En dekningspunktanalyse, også kalt nullpunktanalyse, er en analyse som viser hvor stor inntekt en bedrift trenger for å dekke sine utgifter. En slik analyse bruker flere nye begreper som vi nå skal se nærmere på. Dekningsbidrag Det første begrepet kalles dekningsbidrag. Dekningsbidraget forteller hvor mye av inntektene som er igjen til å dekke de faste … Read more