Innføring i dekningspunktanalyse

En dekningspunktanalyse, også kalt nullpunktanalyse, er en analyse som viser hvor stor inntekt en bedrift trenger for å dekke sine utgifter. En slik analyse bruker flere nye begreper som vi nå skal se nærmere på. Dekningsbidrag Det første begrepet kalles dekningsbidrag. Dekningsbidraget forteller hvor mye av inntektene som er igjen til å dekke de faste … Read more

Innføring i produktkalkyler

De fleste bedrifter selger flere produkter. I mange tilfeller ønsker bedriftens ledelse å finne ut hvilke kostnader som inngår i hvert enkelt produkt, og hvordan disse kostnadene fordeler seg mellom produktene. Det må analyseres og beregnes. Det er her produktkalkyler kommer inn. En produktkalkyle er en oppskrift som viser hvordan ingrediensene i et produkt er … Read more