Selskapsformer

Når man skal starte egen bedrift, er det flere selskapsformer man kan velge mellom. Mange velger å etablere enmannsforetak siden det er gratis å etablere. Er enmannsforetak alltid rett når man skal starte en bedrift? – la oss se nærmere på det. Hva er egentlig et selskap? Et selskap er en virksomhet som drives av … Read more

Investeringskalkyler

Denne artikkelen tar høyde for at du kjenner til forskjellen mellom Faste, variable, direkte og indirekte kostnader Etterhvert som bedrifter utvikler seg og blir økonomisk uavhengig, kan det være av ledelsens interesse å se nærmere på det å investere. Det kan være flere årsaker til at en bedrift velger å investere. Eksempler på hvorfor man … Read more