Faste, variable, direkte og indirekte kostnader

Når det kommer til kostnader innen bedriftsøkonomi, så kan det være vanskelig å skille mellom begrepene faste, variable, direkte og indirekte kostnader. Vi tar for oss følgende eksempel for å forklare begrepene så enkelt som mulig: En fabrikk som produserer stoler har 30 medarbeidere i produksjonsavdelingen som får utbetalt lønn utfra antall timer i arbeid, … Read more

Innføring i produktkalkyler

De fleste bedrifter selger flere produkter. I mange tilfeller ønsker bedriftens ledelse å finne ut hvilke kostnader som inngår i hvert enkelt produkt, og hvordan disse kostnadene fordeler seg mellom produktene. Det må analyseres og beregnes. Det er her produktkalkyler kommer inn. En produktkalkyle er en oppskrift som viser hvordan ingrediensene i et produkt er … Read more

Investeringskalkyler

Denne artikkelen tar høyde for at du kjenner til forskjellen mellom Faste, variable, direkte og indirekte kostnader Etterhvert som bedrifter utvikler seg og blir økonomisk uavhengig, kan det være av ledelsens interesse å se nærmere på det å investere. Det kan være flere årsaker til at en bedrift velger å investere. Eksempler på hvorfor man … Read more