Faste, variable, direkte og indirekte kostnader

Når det kommer til kostnader innen bedriftsøkonomi, så kan det være vanskelig å skille mellom begrepene faste, variable, direkte og indirekte kostnader. Vi tar for oss følgende eksempel for å forklare begrepene så enkelt som mulig: En fabrikk som produserer stoler har 30 medarbeidere i produksjonsavdelingen som får utbetalt lønn utfra antall timer i arbeid, … Read more