Faste, variable, direkte og indirekte kostnader

Når det kommer til kostnader innen bedriftsøkonomi, så kan det være vanskelig å skille mellom begrepene faste, variable, direkte og indirekte kostnader. Vi tar for oss følgende eksempel for å forklare begrepene så enkelt som mulig:

En fabrikk som produserer stoler har 30 medarbeidere i produksjonsavdelingen som får utbetalt lønn utfra antall timer i arbeid, og 7 medarbeidere i administrasjonen som får utbetalt en fast lønn i måneden. Produksjonsavdelingen består av produksjonsutstyr og lastebiler som brukes for å kjøre ut stolene til kundene. Administrasjonen består av regnskapsavdeling, markedsavdeling og ledelsen.

Direkte kostnader

Direkte kostnader er kostnader som kan føres direkte tilbake til et bestemt produkt. Direkte kostnader kan bestå av både faste kostnader og variable kostnader.

Faste kostnader: leie av produksjonslokaler, avdrag på lånene for lastebilene og produksjonsutstyret er eksempler på faste kostnader.

Variable kostnader: lønn til medarbeiderne i produksjonsavdelingen, plast, skruer, aluminium, beslag og andre deler som går med til produksjonen av stolene er eksempler på variable kostnader.

Indirekte kostnader

Indirekte kostnader er felles kostnader som på en eller annen måte må fordeles mellom produktene da kostnadene ikke kan føres direkte tilbake til et bestemt produkt. Indirekte kostnader kan også bestå av faste kostnader og variable kostnader.

Faste kostnader: lønn til administrasjonen, leie av kontorlokale til administrasjonen, avdrag på lån for firmabiler er eksempler på faste kostnader.

Variable kostnader: kontorrekvisita og reklame er eksempler på variable kostnader.
Det finnes ingen fasit for hva som er en fast eller en variabel kostnad. Det må bedriften avgjøre selv. For eksempel lønn kan være fast eller variabel. Dersom en medarbeider har utbetalt et fast beløp i lønn per måned, så er det en fast kostnad. Dersom medarbeideren får utbetalt lønn ut fra antall timer i arbeid, så er det en variabel kostnad. Det samme gjelder frakt. Frakt kan være en direkte kostnad dersom frakten består av kun ett produkt, eller en indirekte kostnad dersom frakten består av flere produkter. Eksempelet ovenfor tok utgangspunkt i frakt av ett produkt (stoler).

Konklusjon

Direkte- og indirekte kostnader kan (begge) bestå av faste- og variable kostnader.
Håper det ga en bedre forståelse av de ulike kostnadsbegrepene innen bedriftsøkonomi.

2 thoughts on “Faste, variable, direkte og indirekte kostnader”

Leave a Comment